Kids Bootcamp - Trainen en groeien als een echter sportster

Gepubliceerd op 15 januari 2024 om 13:58

"Altijd al willen trainen als Lebron, Messi of Nadal?"


In de Kids Bootcamp sportclub richten wij ons op het breed motorisch ontwikkelen
van elke sporter. Hierbij staat het Athletic Skills Model (ASM) centraal. Door veelzijdig te bewegen komt de
sporter in aanraking met bewegingsproblemen die in de eigen doelsport niet of nauwelijks aan bod komen en
ontwikkelt hij/ zij vaardigheden die op een latere leeftijd helpen te excelleren in de gekozen sport. Verder
stimuleren de lessen creativiteit in de sport, plezier en draagt het bij aan een verminderde kans op blessures
en een leven lang plezier in bewegen.


"Veelzijdig bewegen is dus enorm belangrijk voor een breed motorische ontwikkeling en is de basis voor een
leven lang bewegen met plezier".


Kids Bootcamp sportclub zet de sportiviteit, teamwork, acceptatie en respect in als 4 peilers om de sociale competenties van de kinderen te vergroten. Het gaat om bewustwording en gedragsverandering. We stimuleren kinderen om structureel zoveel mogelijk en zo effectief en efficiënt mogelijk te bewegen en hierin groeien om steeds betere keuzes te maken in spelsituaties maar ook in houding en gedrag t.a.v. teamgenoten en de coach. Het uiteindelijke doel is te groeien als in motorische en cognitieve vaardigheden en in gedrag om een echte 

Ons motto: “Together Everybody Achieves More” 

T.E.A.M. Als we samenwerken dan is de uitkomst van 1 + 1 is meer dan 2.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.